COMUNICĂRI RECENTE
Nou!

Solicitare tablete elevi. Programul National „Scoala de acasa”

Cine nu are dispozitiv electronic cu conexiune la internet sau nu detine in folosinta personala un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. părintele trebuie să depuna o CERERE SCRISA de solicitare a unei TABLETE, SEMNATA , pe care o incarca pe link sau fizic la secretariatul scolii.

Tipizatul de cerere este disponibil pentru descarcare

pdf icon Descarca cerere in PDF

Tipizatul de cerere se poate trimite la una dintre cele 2 variante

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ŞCOLARE  AN ŞCOLAR 2020-2021

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE

RECHIZITE ŞCOLARE

 AN ŞCOLAR 2020-2021

 

  1. Cerere – tip (formular de la secretariatul unității);
  2. Copii după C.I. (buletin) pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
  3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
  5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar după caz:

* Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;

* Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

* Adeverință de la ANAF;

* Adeverință de la primăria sector 6;

* Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține în proprietate: terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile; la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;

 

* Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (dată în fața unui reprezentant din primărie sau școală);

* Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei în luna iulie 2020);

* Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

 

PLAFONUL DE VENIT pentru acordarea RECHIZITELOR ȘCOLARE este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică de maxim 1115 lei VENIT NET/ MEMBRU DE FAMILIE în Luna IULIE 2020

 

 

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR

12-16 octombrie 2020 – interval orar: 9:00-15:00

 

Metodologie cadru si Ordinul de organizare a activitatilor in cadrul unitatilor de invatamant pe timp de pandemie

Mesaj AFTER SCHOOL

Stimați părinți,

Având în vedere evoluția situației epidemiologice din București și absența unei Hotărâri a Consiliului Local al Primăriei Sectorului 6, vă aducem la cunoștință că deschiderea programului AFTE SCHOOL în cadrul Școlii Gimnazială Nr. 156, SE AMÂNĂ până la data de 2 noiembrie 2020.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Transprenta venituri salariale – Scoala Gimnaziala Nr. 156

Avand in vedere ca legea NU ne permite afisarea salariul net (cel care este primit efectiv in „mana”)*Conf. Legea-cadru nr.153/2017

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33, Transparenţa veniturilor salariale:

(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

 

Total drepturi sunt defapt salariile BRUTE.

Total drepturi cuvenite = BRUT+ORE MUNCITE IN PLUS (Tot burt)

Scoala Gimnaziala nr. 156