Scoala Gimnaziala Nr. 156 » 13/10/2020

Daily Archives: 13/10/2020

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ŞCOLARE  AN ŞCOLAR 2020-2021

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE

RECHIZITE ŞCOLARE

 AN ŞCOLAR 2020-2021

 

  1. Cerere – tip (formular de la secretariatul unității);
  2. Copii după C.I. (buletin) pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
  3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
  5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar după caz:

* Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;

* Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

* Adeverință de la ANAF;

* Adeverință de la primăria sector 6;

* Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține în proprietate: terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile; la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;

 

* Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (dată în fața unui reprezentant din primărie sau școală);

* Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei în luna iulie 2020);

* Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

 

PLAFONUL DE VENIT pentru acordarea RECHIZITELOR ȘCOLARE este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică de maxim 1115 lei VENIT NET/ MEMBRU DE FAMILIE în Luna IULIE 2020

 

 

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR

12-16 octombrie 2020 – interval orar: 9:00-15:00