Scoala Gimnaziala Nr. 156 » Comunicare

Category Archives: Comunicare

Comunicari noi aparute.

Solicitare tablete elevi. Programul National „Scoala de acasa”

Cine nu are dispozitiv electronic cu conexiune la internet sau nu detine in folosinta personala un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. părintele trebuie să depuna o CERERE SCRISA de solicitare a unei TABLETE, SEMNATA , pe care o incarca pe link sau fizic la secretariatul scolii.

Tipizatul de cerere este disponibil pentru descarcare

pdf icon Descarca cerere in PDF

Tipizatul de cerere se poate trimite la una dintre cele 2 variante

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE RECHIZITE ŞCOLARE  AN ŞCOLAR 2020-2021

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE

RECHIZITE ŞCOLARE

 AN ŞCOLAR 2020-2021

 

  1. Cerere – tip (formular de la secretariatul unității);
  2. Copii după C.I. (buletin) pentru părinți/ tutori/ reprezentanți legali;
  3. Copii după CERTIFICATELE de NAȘTERE pentru toți copiii aflați în componența și în întreținerea familiei;
  4. Copie după Hotărârea de Divorț (dacă este cazul);
  5. Acte doveditoare pentru venitul lunar net din luna iulie 2020. Se depune la dosar după caz:

* Adeverință de salariat cu salariul net pe luna iulie 2020;

* Copie cupoane de alocație/ alocație complementară, cupoane de șomaj, pensie;

* Adeverință de la ANAF;

* Adeverință de la primăria sector 6;

* Adeverință sau Declarație Notarială că familia nu deține în proprietate: terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile; la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea;

 

* Declarație pe proprie răspundere pentru cei care nu realizează venituri (dată în fața unui reprezentant din primărie sau școală);

* Adeverințe sau copie extras de cont pentru primire burse pentru elevi și studenți (daca este cazul primirii bursei în luna iulie 2020);

* Hotărâre judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită (dacă este cazul).

 

 

PLAFONUL DE VENIT pentru acordarea RECHIZITELOR ȘCOLARE este de maxim 50% din salariul de bază minim brut pe țară, adică de maxim 1115 lei VENIT NET/ MEMBRU DE FAMILIE în Luna IULIE 2020

 

 

TERMEN PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR

12-16 octombrie 2020 – interval orar: 9:00-15:00