Scoala Gimnaziala Nr. 156 » Despre Noi

Despre Noi

SCURT ISTORIC

În anul 1884, ia fiinţă şcoala primară din comuna Militari, pentru copiii ostaşilor care au luptat în războiul de independenţă. Şcoala funcţiona în locuinţa unui om din comuna Militari. În anul 1893, şcoala are un nou local cu două încăperi şi un cadru didactic.

În anul 1928, din iniţiativa câtorva oameni, cu dragoste de şcoală, sprijiniţi de cadre didactice şi de revizorul şcolar al Capitalei, s-a format un comitet de iniţiativă pentru construirea unui nou local de şcoală. Ca urmare a activităţii desfăşurate de acest comitet lucrările la noul local al şcolii încep în anul 1929. Datorită crizei economice dintre anii 1929-1933 lucrările se sistează în 1930 şi se reiau în 1933. Noul local al şcolii este terminat în 1937. Şcoala construită la iniţiativa comunităţii şi cu bunăvoinţa autorităţilor este înzestrată cu mobilier nou cu o sala de festivităţi o curte pavată şi o grădină care devine o grădină model.

Prin decizia nr. 347085/1945 al Ministerului Educaţiei Naţionale, ia fiinţă gimnaziul unic C. Dobrogeanu Gherea, în localul şcolii pe strada (de azi) „Dealul Ţugulea Nr.- 35″. Din 1946 se începe construirea unui nou local, care se va da în folosinţă în 1948(azi Grădiniţa nr. 250). La început va funcţiona în cadrul acestui local Liceul de băieţi care la 31.10.1948 se va unii cu liceul de fete din vechiul local al şcolii şi se va forma Liceul mixt nr.11.

În primăvara anului 1959, prin decizia nr. 57 a Ministerului Educaţiei din 18.03.1959, Liceul mixt nr.11 ia denumirea de Liceul „Tudor Vladimirescu”.

În iulie 1959, Liceul Tudor Vladimirescu se mută în localul nou de pe strada Armata Poporului, iar în str. Dealul Ţugulea Nr 35 în clădirea veche rămâne Şcoala Generală Nr.156, iar în clădirea nouă va funcţiona Grădiniţa Nr. 250 În anul 1972, lângă clădirea veche se va da în folosinţă un nou local. Şcoala a fost reabilitată prin programul de Finanţare a Băncii Europene de Investiţie (B.E.I) în perioada 2010 – 2012.

Deşi a purtat denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 156 până în anul 2012, astăzi Şcoala Gimnazială Nr. 156 are trei localuri cel din 1893, cel din 1937 şi cel din 1972. Dintre acestea şcoala are în administrare şi folosinţă localul din 1937 şi cel din 1972. Localul din 1893 a fost scos din folosinţa şcolii de Primăria sectorului 6 din anul 2002, fiind acordat Asociaţiei Veteranilor de Război sector 6.