Scoala Gimnaziala Nr. 156 » Înscriere clasa pregătitoare

Înscriere clasa pregătitoare

2021 - 2022

– pe site-ul inscriere.edu.ro/ – formularul online care permite părinților să precompleteze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar. 
Mesaj pentru părinți: Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării prezentei cereri. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului pre-completate, scurtând timpul de așteptare al dumneavoastră și al celorlalți părinți.
 
Odată cu semnarea cererii tipărite din aplicaţie de către părinte, secretariatul unității de învățământ are obligaţia VALIDĂRII CERERII în aplicaţie.
VALIDAREA CERERII înseamnă CONFIRMAREA CĂ DATELE AU FOST INTRODUSE CORECT ÎN APLICAŢIE. Validarea nu trebuie confundată cu admiterea/respingerea cererii de înscriere, operaţiuni care se efectuează în perioada prevăzută în Metodologie şi Calendar.
La sfârşitul perioadei de depunere a cererilor (28 aprilie 2021) TOATE cererile introduse trebuie să fie VALIDATE.
Cererile validate nu se pot modifica sau șterge.

În anul școlar 2021-2022, clasele pregătitoare își desfășoară cursurile în sălile de clasă din incinta unității școlare

INFORMAȚII UTILE DE LA INSPECTORAT

*Pentru cererile-tip de înscriere în clasa pregătitoare, COMPLETATE ONLINE de către părinți, este obligatorie validarea acestora la unitatea școlară în prezența părintelui și a unui membru din comisie, respectiv, depunerea dosarului cu documentele pentru înscriere.

Vă mulțimim!

Numărul de TelVerde 0800816021, va fi disponibil incepand cu data de 22.03.2021 - 04.06.2021, de luni pana joi in intervalul orar 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar 8.00 - 14.00 - Clic aici

INFORMAȚII UTILE ȘCOALĂ

Pentru anul școlar 2021 - 2022 Școala Gimnazială Nr. 156 va înainta spre aprobare Programul "ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ"*

*Programul "Școală dupa școală" a început în anul 2012 și funcționează și în prezent cu aprobare ISMB.

PROGRAM DEPUNERE DOSAR

DEPUNEREA DOSARELOR

SE FACE ÎN CONF. CU OME nr. 3473/10.03.2021, art. 13 alin. (6), ÎN PROGRAMUL:
LUNI – JOI - ORELE 8:00 – 18:00
VINERI - ORELE 8:00 – 17:00
Conform OME nr. 3473/2021,

art. 13
(2) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail*, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. 29 MARTIE – 28 APRILE 2021
(3) În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1)**
(4) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
___________
*e-mail: scoala156bucuresti@yahoo.com
**copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021.


art. 14
(2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE
  1. Certificatul de naștere al copilului Copie și original;
  2. Cartea de Identitate -  în copie și în original a părintelui care face înscrierea.

și după caz:

  1. Evaluarea testului psihosomatic - copie și original (dacă copilul împlinește 6 ani în perioada 1 septembrie31 decembrie 2021 și nu a frecventat grădinița sau a revenit din străinătate);
  2. Copii care au frecventat grădinița depun recomandarea eliberată de grădiniță
  3. Certificatul medical de încadrare a copilului în grad de handicap - copie şi original;
  4. Documente doveditoare pentru criteriile generale și/sau specifice - copie şi original.
  5. Hotârâre de divorț.  În caz de CUSTODIE COMUNĂ este necesară prezența ambilor părinți la înscriere.
  6. Alte documente cu privire la situatia copilului (dacă este cazul)
PROGRAM DE ÎNSCRIERE LA UNITATEA ȘCOALARĂ

29 MARTIE – 28 APRILE 2021

LUNI – JOI - ORELE 8:00 – 18:00
VINERI - ORELE 8:00 – 17:00

Vă rugăm dacă aveți posibilitatea să completați fișa online inainte de a veni la unitatea noastră școlară. Vă mulțimim!