COMUNICĂRI RECENTE

Transprenta venituri salariale – Scoala Gimnaziala Nr. 156

Avand in vedere ca legea NU ne permite afisarea salariul net (cel care este primit efectiv in „mana”)*Conf. Legea-cadru nr.153/2017

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede la art. 33, Transparenţa veniturilor salariale:

(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

 

Total drepturi sunt defapt salariile BRUTE.

Total drepturi cuvenite = BRUT+ORE MUNCITE IN PLUS (Tot burt)

Scoala Gimnaziala nr. 156

 

Anunt acordare rechizite scolare gratuite an scolar 2021-2022 si cerere – tip

Director,Prof. Pușcaș Ionel  Scoala Gimnaziala nr. 156www.scoala156.ro  _______________________ NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A MESAJULUI. Acest mesaj și/sau fișierele atașate pot conține informații ce sunt confidențiale sau clasificate. În cazul în care le-ați primit din greșeală, fără să fiți destinatarul intenționat, vă rugăm să-l ștergeți imediat și să notificați expeditorul. Copierea, utilizarea sau distribuirea către alte persoane a prezentului mesaj, fără cunoștința expeditorului, este împotriva legii. Responsabilitatea protejării sistemului împotriva virușilor și a autentificării acestui mesaj depind exclusiv de destinatar.
MESSAGE CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE This message or/and its attached files may contain information that are privileged and classified. In case you received it by error, without you being the intended recipient, please delete it immediately from your system and notify the sender. Copying, use or distribution to others of this message, without the consent of the sender, is against the law. The responsibility for the protection of the system from viruses and for the authentication of this message is exclusively upon the recipient.